Aanleggen van het gazon

De beste tijd voor de aanleg van een gazon is tussen half maart en begin juni, of van september tot en met oktober. Daarbij is er de keuze om een gazon te zaaien of om graszoden te leggen. Lees alvorens te beginnen eerst de Innogreen Biobodem Bodemactief productinformatie.


Bekijk: Innogreen Biobodem Bodemactief 

 1. Gazon zaaien


Graszaad kiezen

Bij de aanleg van het gazon is ook de keuze van graszaad heel belangrijk. Kies het graszaad dat past bij uw wensen. Speelgazon kiest u wanneer het gras veel belopen wordt en een schaduwmengsel kiest u wanneer u veel schaduw in de tuin heeft. Combineren kan ook, maar dan beide mengsels goed mengen voor het zaaien. Er zitten nl. verschillende grassoorten in. De soorten die het op een bepaalde plaats goed doen zullen zich dan daar vestigen. Er is ook siergazon graszaad, dit bevat mooie fijne grassoorten. Let op: dit gras is wel kwetsbaar en vraagt/verlangt veel aandacht.


Werkwijze algemeen

Maak de bovenste laag grond los (+/- 20- 30 cm) maak de kluiten goed los en verwijder stenen en ander afval. Indien mogelijk ook onkruiden en de wortels ervan weghalen. Laat vervolgens de grond een poosje rusten. (ongeveer 5 tot 7 dagen, langer mag ook) Hark de grond lichtjes open voeg mest, bodemleven en indien nodig kalk toe. Maak de grond daarna goed gelijk en mooi vlak, hark de overgebleven steentjes en takjes uit en druk de bodem vervolgens licht aan (met platte spade, een speciale rol of zoals ze vroeger deden, met bv een plank onder iedere klomp zachtjes aanlopen) en bevochtig de oppervlakte gelijkmatig.


Het zaaien

Verdeel de benodigde hoeveelheid graszaad in twee gelijke delen. Zaai de helft in de lengterichting van het gazon en de andere helft er dwars overheen (plus of kruisgewijs).Hark het graszaad oppervlakkig in (maximum 1,5 cm diep) en druk de bodem weer licht aan. Je kunt zelf het graszaad -zaaien- met de hand, of met een zaaimachine of zaai emmer (zie onze webwinkel).


Na het zaaien

Zorg ervoor dat de toplaag (5 cm minimaal ) voldoende vochtig blijft zolang het het graszaad aan het kiemen is. Afhankelijk van de grassoort en het weer (o.a. temp.) kan dit een week tot weken duren. Maak de grond ook niet te nat.


Maai het gras pas als het minimaal 10 cm hoog is en zorg ervoor dat je alleen de topjes afmaait (maai op 5 -6 cm hoogte) waardoor het gras gaat stoelen (in de breedte groeien).


Onkruid bestrijden kan 2 maanden na opkomst. Veel onkruid is vaak al verdwenen door het maaien. Ent daarna (een week later) wel weer micro-organismen en bemest opnieuw.


Bekijk: Wat is belangrijk voor een optimale grasgroei


Samenvatting gazon zaaien

A. De bodem bovengrond losmaken, zorg voor voldoende organische stof in de ondergrond en een juiste structuur en pH.

B. Voor het zaaien:5 kg per 100 m2 Innogreen BioBodem Bodemactief en 3kg Innogreen GrasZó per 100m2. De producten strooien na het bewerken van de ondergrond nog voor het egaliseren. Hierdoor wordt een goede verdeling door de toplaag bewerkstelligd.     

C. Gras inzaaien: Vanaf maart-april (als er geen nachtvorst meer is) tot ongeveer ½ oktober. Gebruik ongeveer 3 kg graszaad per 100 m2 Om een goede verdeling van het zaad te krijgen zaait u het perceel twee maal in, haaks op elkaar.

D. Na ongeveer 2 weken:

Het gras kiemt en na 8 weken gaat u bemesten met 3 kg Innogreen GrasZó per 100m2

Vervolgens het Tuinkenner gazonschema volgen. (Uitleg bij het schema staat onderaan deze pagina)


2. Graszoden leggen, de bodem

Bovengrond losmaken, zorg voor voldoende organische stof in de ondergrond en een juiste structuur en pH. Bij een slechte bodemstructuur kunt u ook wormen uitzetten.


Het kiezen van de graszoden

Bij graszoden is de keuze beperkt. Let op stevigheid van de zode, op verdroging en controleer of ze niet te lang liggen door een stukje uit te rollen. Is het gras geel, dan is de rol te oud. Tevens kun je dan zien of de rol binnenin niet verdroogd is.


Voor het leggen van de graszoden

5 kg per 100 m2 Innogreen Biobodem Bodemactief en 3kg Innogreen GrasZó per 100m2 De producten strooien na het bewerken van de ondergrond nog voor het egaliseren. Hierdoor worden een goede verdeling door de toplaag bewerkstelligd.


Nadat u de grond hebt geëgaliseerd kunt u de graszoden uitrollen. Leg de graszoden goed tegen elkaar. Na het leggen van de graszoden kunt u ze aandrukken met een grasstamper of rol. Dit zorgt voor een goed contact van de zoden met de ondergrond.


Na 4 weken

5 kg Xardin Gazonmest per 100m2. Vervolgens het gazon schema volgen. Onderhoud Vervolgens het Tuinkenner gazonschema volgen. (Uitleg bij het schema staat hieronder)


Tuinkenner gazon schema (uitleg)

A) Voorjaar: (april/mei) Verticuteren, bekalken, doorzaaien. Bemesten met: 7 – 10 kg per 100 m2 Bekalken met Korrelkalk of Maërl: 3 kg per 100 m2

Tip: Onderzoek de pH om de juiste hoeveelheid kalk te geven. Wanneer de grond te zuur is dient extra kalk gegeven te worden (10-12 kg per 100 m2)

B) Zomer (juni/juli/augustus): Regelmatig maaien (1x per week). Tip: Maai niet tekort. Houd de maaihoogte op 3-4 cm

C) Najaar (september /november)  Bemesten met 5- 6 kg per 100 m2 Bemesten met Innogreen Najaarsmest 3 – 5 kg per 100 m2


Bekijk ook de volgende interessante artikelen: