De zuurgraad van de tuin

De pH is een chemische benaming voor de zuurgraad van een oplossing. Zonder op de precieze betekenis in te gaan kan de pH-waarde beschreven worden als een maat voor de hoeveelheid zuurdeeltjes die in een oplossing voorkomen. De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk omdat voor elke plantensoort een optimum geldt. De zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Zand en veengronden zijn in het algemeen zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan kleigronden (pH hoger dan 6,7).


De pH regelt het evenwicht in de bodem d.m.v. chemische processen. Is de pH te laag dan komen er meer sporenelementen, zware metalen en fosfaat e.d. in het bodemvocht voor. Bij een te hoge pH, dus bij aanwezigheid van veel kalk, kan door vastlegging of fixatie juist gebrek aan mangaan-, ijzer-, borium-, zink- en koper optreden. Voor het goed functioneren van het bodemleven moet de pH zeker boven 4,8 liggen.

 

Veranderen van pH-waarde

De verlaging van de pH is bijzonder lastig. Hoewel er zuurwerkende materialen zijn, dienen hiervan dermate grote hoeveelheden te worden gebruikt dat dit op grote praktische, technische en ook financiële problemen stuit. Bij een hoge pH is het dan verstandiger om de aanplant enigszins aan te passen door (meer) kalkminnende planten, struiken en bomen in te plannen. Bij grassen is een hoge pH-waarde minder bezwaarlijk. Om te verzuren kan turf gebruikt worden of verzurende kunstmeststoffen.

 

Verhoging van de pH

Om de pH te verhogen en de grond minder zuur te maken, zijn er twee mogelijkheden: kalk strooien en/of bodembewerking. Er zijn globaal 3 soorten kalkbemesting beschikbaar:


  • Dolokal: harde, goedkope kalk, valt erg traag uiteen en moet in het najaar gegeven worden.
  • Cocolietenkalk: winning in kalkgrove. bestaat uit skeletten van fossiele algen, zachte kalk die snel oplost en het hele jaar gestrooid kan worden. Innogreen korrelkalk op basis van cocolietenkals lost snel op en valt gemakkelijk uiteen.
  • Maërl kalk: Een veelgebruikte jonge zeealgenkalk voor kalkbemesting. Deze kalk is afkomstig van skeletten van zeedieren en rijker aan mineralen. Bevat extra veel sporenelementen. Kan het hele jaar gebruikt worden. Innogreen Maërl kan gebruikt worden in sier- en moestuin en op het gazon.

 

Bekijk: 


Optimale pH-waarde voor de diverse plantgroepen:

  • Gazons: 6.0-7.0
  • Borders algemeen: 5.5-6.5
  • Kalkminnende planten: 6.0-7.0
  • Zuurminnende planten: 5.0-6.0
  • Bomen algemeen: 5.5-6.5
  • Azalea/Rododendron en heide: 4.0-5.5