Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen

ideal-logo.jpg
post nl logo.jpgWeService.jpg
twitter.jpg windowsmail.gif instagram kl.jpg

Volg ons 

 

 


De Vijver algemeen

Tuinkenner de vijver.

thb_vijver.jpg

Water in uw tuin…..

Het klinkt zo vanzelfsprekend. Zonder water kan uw tuin niet leven. Net zoals water voor de mens levensbehoefte nummer 1 is, geldt dit ook voor alles wat leeft in uw tuin.

lees ook ode aan de vijver

Door de aanleg van nieuwe woonwijken en wegen komen de leefgebieden van amfibieën en waterminnende insecten in de verdrukking. Daarom neemt het belang van waterpartijen, groot en klein, in de woonomgeving toe. De natuurwaarde van een vijver met geleidelijke oevers, veel plantengroei en weinig vissen is veel groter dan die van een vijver met harde overgangen, weinig plantengroei en veel vissen.

De Vijver

De vijver is een apart onderdeel van de tuin. Om deze goed aan te leggen en helder te houden is veel vakmanschap vereist. Van belang zijn de hardheid van het water, voldoende micro-organismen en een juiste hoeveelheid zuurstof- en andere waterplanten. Natuurlijk zijn ook de hoeveelheid vissen, bodem enz. in de vijver van invloed. Het natuurlijke evenwicht speelt  een grote rol.

vijverpracht1.jpg

De aanleg van een vijver

Voor een natuurvriendelijke vijver moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

  • Hoe groter de vijver, hoe groter de kans op het bereiken van een natuurlijk evenwicht. Een stabiel evenwicht met weinig onderhoud ontstaat vanaf ongeveer 1000 liter water.
  • Voor een optimale plantengroei moet minimaal driekwart van de vijver in de zon liggen.
  • Een geleidelijk aflopende oever geeft de natuur de beste kansen. Variatie in waterdiepte geeft de meeste kansen aan planten en dieren.
  • Maak een vijver maximaal 80 tot 100 cm diep. Er zijn drie niveaus (15 - 20 cm, 35 - 40 cm en 80 cm) nodig voor een mooie variatie aan waterplanten.
  • Bedek minimaal 30% van het wateroppervlak met drijfplanten. Gebruik ook ondergedoken waterplanten ('zuurstofplanten'), en langs de oever moeras- en oeverplanten. Wees niet zuinig met de beplanting. Een rijk beplante vijver is aantrekkelijk voor dieren. Ook loopt de watertemperatuur in de zomer niet te hoog op, en krijgen algen geen kans

Bij de aanleg van een tuinvijver kunt u verder op verschillende manieren rekening houden met het milieu, en zo een natuurlijke vijver creëren:

  • Kies voor de bodem liefst natuurlijke materialen. Beton of EPDM folie zijn ook een goede keus.
  • Vermijdt veenhoudende materialen als bodembedekking.
  • Zorg voor een natuurlijk biologisch evenwicht in de vijver. U heeft dan geen chemische middelen nodig.
  • Gebruik geen elektrische apparaten. Met name fonteinen kunnen desastreus zijn voor het waterleven.
  • Gebruik milieuvriendelijke materialen voor de vlonders en beschoeiingen.

Bodemmaterialen

Natuurlijke materialen, zoals klei (bentoniet) of leem hebben de voorkeur. Natuurlijke materialen vragen weinig of geen bewerking, en ze leveren na afdanking geen afval op. Een nadeel van deze materialen is dat ze gevoeligheid zijn voor aantasting door vissen, planten en vorst. Verder is een lekkage erg moeilijk op te sporen.
Beton, op basis van natuurlijke grondstoffen (zand en kalk), kan ook dienen als vijverbodem. Een betonnen bodem is goed bestand tegen aantastingen en heeft dus een erg lange levensduur.


Zuurstofplanten en waterhardheid

 In de zomer dient een vijver voor min. 50% begroeid te zijn met zuurstof planten. Denk daarbij aan waterpest en glanzend fonteinkruid (Potamogeton lucens), de belangrijkste zuurstofplant.

Zuurstofplanten halen voedingsstoffen uit het water, waardoor ze groeien. Daarbij produceren  ze een "remstof" die er voor zorgt dat algen niet kunnen groeien (allelopathie) en blijft het water  helder. Zuurstofplanten kunnen direct na het vullen van de vijver in het water worden gezet. Om te zorgen dat de zuurstofplanten voldoende kunnen groeien dient het water voldoende hard (uitgedrukt in DH) te zijn en een gedeelte van de dag zon te krijgen. Deze DH waarde voor de hardheid van het water, is belangrijk voor de lelies en moerasplanten. De optimale waarde ligt tussen de 8 en 12. Wanneer deze waarde te laag is (lager dan 8) zullen de planten niet optimaal groeien en kunnen de zuurstof-planten zelfs verslijmen! Hiervoor heeft Tuinkenner Maërl grit in 1 en 5 kg verpakking in het pakket. Verder bestaat het pakket uit een wieren en algen etende bacterie cultuur (Lake Relief) en een bacterie cultuur die zorgt voor afbraak van dood organisch materiaal en vissenuitwerpselen (Pondplus). Hiermee wordt vervuiling en vergiftiging van de vijver voorkomen, immers bij te veel afval ontstaat een anaeroob milieu op de bodem. Er ontstaat nitriet vorming, wat nadelig is voor vissen en planten. Deze bacterie cultuur kan ook in een bio filter gedaan worden. Wanneer deze uit geweest is dient er opnieuw geënt te worden.

 

Maerl

Maerl is een natuurproduct. De ideale hardheid van vijverwater zit dus tussen 8 en 12º DH. Wanneer de waarde lager dan 8 is, verslijmen dus de zuurstofplanten waardoor het evenwicht wordt verstoord.


Om een hardheid van 12º DH te krijgen moet u 
1x per jaar in het voorjaar per m³ water doseren:


Bij: 3º   DH   6 afgestreken eetlepels Maerl
      5º   DH   5 afgestreken eetlepels Maerl
      7º   DH   4 afgestreken eetlepels Maerl
      9º   DH   3 afgestreken eetlepels Maerl
      11º DH   2 afgestreken eetlepels Maerl


De juiste hoeveelheid Maerl lost u op in een gieter met vijverwater en verspreidt dit over de vijver. Meestal blijft het vijverwater 2 dagen wit. U dient jaarlijks een dosering Maërl toe te voegen.  Uiteindelijk zal de hardheid +/- 12º DH worden, de basis voor een goed biologisch evenwicht.


Naast de vijver is het aan te raden om in de tuin nog andere vormen van water toe te passen.


1 of meerder ondiepe poelen en/of water ornamenten geven ruimte aan vogels om te badderen en te drinken en zijn een levensbron voor nuttige insecten en kikkers.

Hierin kunnen prachtige moerasplanten groeien…….

 

Aandachtspunten bij het onderhoud

Bij een vijver hoort voldoende beplanting, maar houd drijfplanten in de gaten. Grijp in als zij meer dan de helft van het wateroppervlak gaan innemen. Het beste tijdstip om de vijver te schonen is in nazomer en herfst, na de voortplantingsperiode, en nog voor de winterrust. Laat het verwijderde materiaal nog een dag uitdruipen op de oever, zodat waterdieren kunnen ontsnappen. Laat opgaande stengels staan tot na de winter. Deze helpen tijdens vorstperioden met de zuurstofvoorziening van de vijver. Bescherm de vijver met een net tegen bladval in de herfst. Te grote hoeveelheden blad verslechteren de waterkwaliteit en leiden tot algenbloei in het voorjaar.