Kikkers en padden in de tuin

Kikkers en padden vestigen zich het liefst in een omgeving die lijkt op hun natuurlijke omgeving. Dat betekent dat het water niet te klein en niet te ondiep is en er voldoende mogelijkheden zijn om te schuilen en voor de voortplanting. Een belangrijke voorwaarde is daarom de aanwezigheid van voldoende waterplanten, drijfplanten en oeverbeplanting. Ook houden amfibieën niet zo van waterbeweging, zoals bijvoorbeeld een fontein. Ze houden meer van stilstaand of traag stromend water. Verder bevat de vijver niet teveel vissen, omdat deze de amfibieën en hun gebroed als prooi zien.

 De vijver ligt bij voorkeur op een rustige plek en deels in de zon. Een glooiende oever met enkele ondiepe plekken is, vanwege het snel opwarmende water op die plekken favoriet. En niet alleen bij de kikkers, ook vogels vinden het heerlijk baden in die ondiepe stukken. Tenslotte zijn die glooiende en ondiepe stukken vijver de redding voor dieren die in de vijver terecht komen en eruit willen klimmen.

 

Padden gebruiken de vijver alleen om eitjes te leggen (in snoeren) maar verder verstoppen zij zich liever in de tuin. Net zoals kikkers die veel insecten eten, eten padden ook veel (schadelijke) insecten. Geef ze dus ook een plaatsje in uw tuin, dat kan door ze plekjes te bieden met ruige begroeiing, hopen bladeren, takken en of stenen. 


kikker smaller.jpg