Tuinkenner tuinlinks organisaties

VogelbeschermingNederland                                                                                                    

 

Missie en Visie:                                          

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun vogelbeschermingleefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Visie                                                                                                                                                         Een wereld zonder vogels is ondenkbaar. Vogels zijn een wezenlijk onderdeel van de natuur. Met veel vogelsoorten gaat het echter slecht. In de wereld leven 10.000 vogelsoorten, waarvan maar liefst één vijfde in hun voortbestaan wordt bedreigd. Door vogels te beschermen helpt Vogelbescherming mee de natuur in stand te houden. Daarmee dragen we bij aan een leefbare wereld.

 

Natuurmonumenten                                                                                                      Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 830.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden.natuurmonumenten Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.

 

Hulp                                                                                                                                               Uw steun is daarbij hard nodig. Doe mee, geef op giro 9933. Of word lid, het kan al vanaf twee euro per maand. U kunt als lid bovendien meepraten over het beleid van de organisatie via een districtscommissie. Bel 0900 - 8335

 

Steun het Wereld natuurfonds                                                                                                            

Bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur, dat is wat het Wereld Natuur Fonds doet. In het belang van de natuur en in het belang van de mens diewereldnatuurfonds de natuur nodig heeft. Het beleid van het Wereld Natuur Fonds is erop gericht de biodiversiteit op aarde te beschermen.

 

Het Wereld Natuur Fonds doet dit door:

De belangrijkste leefgebieden wereldwijd te beschermen en waar mogelijk te herstellen.                                                                                                                                            Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (wetlands) en zeeën en oceanen;

De belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten;

De Nederlandse samenleving bewust te maken dat ook zij actief kan bijdragen aan de bescherming van de natuur door het bieden van financiële handelingsperspectieven (donateurschap, giften) en niet-financiële handelingsperspectieven (deelname acties, vrijwilliger worden, het kopen van FSC-hout, het afnemen van groene energie et cetera).

Wilde Weelde

Ook kunt u zoeken op de site van de vereniging van biologische bedrijven in het groen, zie: Wilde Weelde