Mycorrhizaschimmels

Schimmels kent iedereen, bijvoorbeeld de witte champignons of de vliegenzwammen. Dit zijn paddestoelen, de bovengrondse delen van de schimmels. De ondergrondse delen van de schimmels, de schimmeldraden, blijven veelal onzichtbaar in de bodem. Mycorrhizaschimmels zijn ook schimmels. Zij zijn een groot deel van het jaar verscholen in de bodem, en vormen meestal in de herfst paddestoelen.De meeste planten in natuurlijke ecosystemen leven in symbiose met schimmels. Als een plant in symbiose leeft met een schimmel zeggen we ook wel dat een plant mycorrhiza vormt. De wortels van planten die samengegroeid zijn met mycorrhiza schimmels noemen we gemycorrhizeerde wortels. De term mycorrhiza is afgeleid van het Griekse woord mykos, schimmel en rhiza, wortel.

 

Planten kunnen niet goed groeien zonder mycorrhizaschimmels. Deze schimmels zijn met name van belang voor de opname van voedingsstoffen (nutrienten) en water uit de bodem, waarvoor ze van de planten koolstof (suikers afkomstig van de fotosynthese) ontvangen. Daarnaast hebben mycorrhizaschimmels als belangrijke functie dat ze planten beschermen tegen een groot aantal ziekteverwekkers en zware metalen.

 

Voor een goed effect van mycorrhizaschimmels is het belangrijk dat ze passen bij de gewassen. In de webshop kunt u verschillende mycorrhizapreparaten vinden die een zo optimaal mogelijke samenwerking met plantenwortels aangaat. U vindt de preparaten met mycorrhizaschimmels hier...