Webwinkel Keurmerk en klantebeoordelingen

ideal-logo.jpg
post nl logo.jpgWeService.jpg
twitter.jpg windowsmail.gif instagram kl.jpg

Volg ons 

 

 


Kastanjemineermot

(24-04-2014)

Wat is kastanjemineermot?

De kastanjemineermot, Cameraria ohridella , een recent opgekomen plaag, zorgt voor steeds meer schade in paardekastanjes. Gemeenten, boomkwekerijen en hoveniers hebben de grootste moeite om de kastanjemineermot te bestrijden.
Levenscyclus: Er kunnen tot 3 generaties per jaar voorkomen. De eerste treffen we aan in de maand April na de overwintering. De tweede generatie veroorzaakt de meeste schade en vinden we terug in de maand Juli. De laatste vliegt rond de overgang tussen de maanden September en Oktober.


De vrouwtjes leggen elk zo'n 20-30 eitjes af op de bovenzijde van het blad van de paardekastanje. Deze komen na ongeveer 10 dagen uit. De jonge larven eten zich een weg in het blad. Ze vreten zich door het bladweefsel waarbij ze gangen vormen.
De kastanjemineermot heeft 6 larvale stadia. Wanneer de larve volgroeit is, verpopt ze. Hierbij maakt ze een cocon van spinseldraden in de bladmijn. De larven zijn ongeveer 1,5 mm lang en hebben opvallende, diep ingesneden segmenten. Ze zijn geelgroen van kleur. Als het om een erge aantasting gaat, kunnen deze mijngangen elkaar overlappen, waardoor een groot deel van het blad volledig bruin verkleurt. De mineermot overwintert als pop in de afgevallen bladeren.
Schade: De bomen die het meest lijden onder deze plaag behoren tot de soort Aesculus hippocastanum , maar bij een grote aantasting kan het eveneens voorkomen dat er in het blad van Acer pseudoplatanu s en A. platanoides ook gangen te zien zijn.


De meest voor de hand liggende vorm van schade zijn natuurlijk de mijngangen die de larven veroorzaken. Bij een zware aantasting kan het blad bruin verkleuren en vroegtijdig afvallen. Hierdoor kan de boom tijdens de zomer minder reserves opbouwen, waardoor veel van de aangetaste bomen het volgende jaar veel minder blad zullen krijgen. Dit tast de conditie van de bomen aan, waardoor ze meer vatbaar worden voor andere plagen en ziekten.

Product
De GreenGuard Feromoonval is een prima hulpmiddel om de verspreiding en aantasting door de Kastanjemineermot te monitoren, en de schade te beperken.

Door het plaatsen van een dispenser met lokstof (feromoon), zal het mannetje aangetrokken worden en vervolgens worden gevangen in de val. De beste plaats om de feromoonvallen op te hangen is zo hoog mogelijk in de boom.
Bij voorkeur in de schaduw van een dicht bebladerde tak.
Voor het monitoren kan een goed bereikbare plaats gekozen worden, op ongeveer 2 -3 meter hoogte. Vanaf de grond is dit gemakkelijk te bereiken, en biedt de mogelijkheid om de vallen regelmatig te controleren.

Toepassing
Kastanjemineermot: men moet 4 keer per seizoen de feromoondispenser vernieuwen om de plaag van paardekastanjemineermotten goed te beheersen.
•    eerste keer:    begin April
•    tweede keer:   eind Mei
•    derde keer:     half Juli
•    vierde keer:    eind Augustus


In de maand oktober kunnen de dispensers weer verwijderd worden.
De feromoonval tegen de paardenkastanjemineervlieg kan het beste gebruikt worden in combinatie met de volgende behandelingen:
•    1. feromoonvallen
•    2. het blad verwijderen onder de boom
•    3. lijmbanden aanbrengen
•    4. gebruik van natuurlijke vijanden


   


 

Plaats een reactie: