Last van plagen in de tuin?

Er zijn diverse plagen, ze tasten het gazon, bomen, hagen of planten aan. Heel vervelend, maar hoe zijn plagen te herkennen? En wat kun je doen om ze te bestrijden?


Hieronder een overzicht met een aantal veel voorkomende plagen en hoe deze op een natuurlijke manier te bestrijden.

 


Bladluizen

 

Bladluizen ze voeden zich door de sappen uit de bladeren en stengels van de plant te zuigen. De bladluis poept suiker, hierdoor ontwikkelt zich honingdauw en raakt de plant geïnfecteerd met ziekten en virussen. Als gevolg raakt de plant verzwakt en kan uiteindelijk zelfs sterven.


 

Om bladluis op een natuurlijke manier tegen te gaan kun je gebruik maken van inheemse lieveheersbeestjes, Adalia.


De toepassing is eenvoudig: de larven uit het doosje overhevelen in het linnen zakje. Het linnen zakje ophangen in de buurt van de luizen. De larven zullen zelfstandig uit het zakje lopen en op zoek gaan naar de luizen. Een penseel/smal kwastje kan behulpzaam zijn als u de larven over meerdere plekken wilt verdelen. Als u voorzichtig met het penseel over de larven strijkt, zullen deze in de haren van het penseel terechtkomen, zodat u de larven gemakkelijk op de planten kunt uitzetten. Het doosje legt u na uitzetting ook in de buurt van de aangetaste planten. Er kunnen namelijk altijd nog larven in de verpakking zitten die er nog uit zullen kruipen.
De larven dienen bij voorkeur bij droog en rustig weer te worden uitgezet.
De toepassingsinstructie wordt meegestuurd.

Eenmaal uitgezet gaan de lieveheersbeestjeslarven onmiddellijk op zoek naar bladluizen. De larven zijn erg agressief en zeer efficiënt in haarden. Per dag kan 1 larve 50 tot 80 bladluizen eten. 
Afhankelijk van de temperaturen zullen na enkele weken lieveheersbeestjes verschijnen die ook van de bladluizen leven. Na de rijpingsvraat zullen ze paren en eitjes leggen in de luizenkolonies.
De larven zullen 3 keer vervellen alvorens ze overgaan tot verpopping. In dit stadium zult u ze zien stilzitten op de plant. Vooral niet aankomen en niet verstoren.

 • Biologische bestrijding
 • Makkelijk toepasbaar
 • Voorkomt en beperkt schade


Verpakking
Lieveheersbeestjeslarven worden per 100 geleverd in een doosje. Verzending gebeurt met behulp van een luchtkussenenvelop (chloorvrij). De verpakking past in de brievenbus.
Let op: in de verpakking ziet u ook lege vervellingshuidjes. De larven moeten vervellen om te groeien. Deze vervellingshuidjes zijn dus geen dode larven. Pas vervelde larven zijn doorzichtig en moeilijk te onderscheiden. Na een dag krijgen ze de zwarte kleur. Eventueel kort te bewaren bij 6 tot 10°C en relatieve vochtigheid van >85%.

 

 

Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 

 

Klik hier voor het bestellen van lieveheersbeestjes voor luizenbestrijding

  


Slakken

Naaktslakken kunnen een ware plaag worden in allerlei vaste planten. Slakken kunnen ondergronds wortels weg vreten en bovengronds aan blad van allerlei vaste planten. Naast slijmsporen ontstaan er ontsierende gaten in diverse gewassen. Slakken kunnen ook allerlei ziektes meebrengen.

Ongeveer 90% van de populatie naaktslakken bevindt zich in de grond. Voor de ondergronds levende slakken zijn slakkenkorrels, die op de grond worden uitgestrooid, niet effectief. Met het inzetten van nematoden worden naaktslakken doeltreffend in de grond bestreden.
Aaltjes tegen naaktslakken (Phasmarhabditis system) zijn een natuurlijke betrijder van slakken. De aaltjes gaan actief op zoek naar hun prooi en dringen binnen via de ademhalingsmantel onder de mantel. Daar vermenigvuldigen zij zich en zal de slak na enkele tijd ontbinden. Prima toepasbaar met een gieter op vochtige gronden. 

 • Biologische bestrijding naaktslakken
 • Makkelijk toepasbaar
 • Effectieve werking
 • Herhaling gewenst

Verpakkingen(en):

6 miljoen (20 m²)

15 miljoen (50 m²)

30 miljoen (100 m²)

 

Algemeen advies:

Zorg voor een vochtige ondergrond en beregen na toepassing.

Een aangetaste slak is te herkennen aan een typische zwelling achter zijn kop. Na 1 à 2 weken zullen de slakken sterven en gaat een nieuwe generatie nematoden op zoek naar een nieuwe prooi. Eén toepassing van nematoden garandeert een werking van minimaal 6 weken. De bodem moet wel voldoende vochtig zijn en een temperatuur van minimaal 5 graden hebben. De nematoden zijn volkomen onschadelijk voor de mens, het gewas en andere dieren en kunnen zelf geen plaag vormen.

 

Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 

Klik hier voor het bestellen van aaltjes tegen slakken.

 

Taxuskevers

Taxuskevers komen voor in allerlei bomen/heesters/vaste planten en fruitbomen, de aanwezigheid van de taxuskevers is te herkennen aan de gekartelde hapjes uit het blad. De larven van de taxuskevers vreten aan wortels van allerlei gewassen, waardoor roeiremming, verwelking en gewassterfte het gevolg is.


Als bestrijding kunnen we gebruik maken van parasitaire aaltjes, onder andere Heterorhabditis bacteriophora. Echter de bodemtemperatuur moet dan op zo’n 6-10 graden liggen. Dit betekent dat een langere periode een minimale dagtemperatuur van 15C nodig is. De meest aangevreten gewassen zijn: Taxus, Rododendron, Euonymus, Viburnum, Astilbe, Sedum, Primula, Thuja, Picea, Fragaria, Camelia, Azalea, Fuchsia en Huechera.

Heterorhabditis bacteriophora (aaltjes(nematoden)). Wanneer de nematoden uitgezet worden, gaan ze actief op zoek naar larven die aanwezig zijn in de wortelzone. De nematoden dringen de larven door natuurlijke lichaamsopeningen of rechtstreeks door de lichaamswand binnen. In de larve binnen- gedrongen, komen de bacteriën, die in symbiose met de nematoden leven, vrij. Een larve die aangetast is, verkleurt geel tot roodbruin en sterft na een tweetal dagen af. De nematoden vermenigvuldigen zich in de larve en wanneer die ontbindt, verspreidt zich een nieuwe generatie nematoden, op zoek naar volgende slachtoffers. Door vermenging met water worden de nematoden in suspensie gebracht, die over de te behandelen oppervlakte kan verspreid worden. 

 

Verpakking(en):

5 miljoen (10 m²)

50 miljoen (100 m²)

500 miljoen (1000 m²)

 

Algemeen advies:

Zorg ervoor dat de grond vochtig is voordat de aaltjes worden ingezet. Beregen vooraf indien nodig. Na behandeling mag de bodem niet uitdrogen! De temperatuur van de grond mag niet onder 6°C dalen gedurende 14 dagen na de behandeling. Vermijd fel zonlicht. Toepassen liefst bij donkere weersomstandigheden en ’s avonds. De aaltjes kunnen maar beperkt verplaatsen in de bodem, dus juist toedienen is erg belangrijk voor een goed resultaat.

 

Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 

 

Klik hier voor het bestellen van aaltjes tegen taxuskever.

 

Engerlingen

Deze engerlingen vreten aan de wortels van beplanting en gras wat de groei zeer beperkt en schade veroorzaakt. Daarnaast zullen vogels graag het gazon omploegen om de engerlingen op te eten. Zo ontstaat er een tweede probleem!

 

Om dit te voorkomen gebruik je aaltjes. Deze dringen binnen in de larve, scheiden een dodelijke bacterie uit en gaan zich vermenigvuldigen waardoor de larve uiteindelijk dood gaat. Omdat de larven verschillende stadia van groei hebben is het van belang de behandeling te herhalen. Zie de product folder voor meer toelichting! Gebruik ook E-mix als preventief hulpmiddel om de larven te verdrijven en schade te beperken.  

Verpakking(en):

5 miljoen (10 m²)

50 miljoen (100 m²)

250 miljoen (500 m²)

500 miljoen (1000 m²)

 

Algemeen advies:

Na het uitzetten/aangieten van de aaltjes is het belangrijk te beregenen! Op deze manier kunnen de aaltjes de engerlingen bereiken. Voeg eventueel een uitvloeier (Yuccaflow) aan het water toe om de bestrijding succesvoller te maken.


Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 


Klik hier voor het bestellen van aaltjes tegen de engerling.Emelten

Emelten dit zijn de larven van de langpootmug ze zijn grijs en hebben geen poten. Emelten vreten aan de wortelhals. Deze beestjes veroorzaken veel schade door wortelvraat aan gazons en dergelijk. Ook vogels kunnen het gras beschadigen op zoek naar emelten.
Om dit te voorkomen gebruik je aaltjes, het aaltje dringt de emelt binnen en zet daar een dodelijke bacterie af. Hierdoor sterft het insect en stopt de plaag. In de koudere maanden wanneer bestrijding met aaltjes niet mogelijk is kan E-mix als hulpmiddel dienen om schade te beperken.

 • Biologische bestrijding
 • Makkelijk toepasbaar
 • Voorkomt en beperkt schade

 

Verpakkingen(en):

10 miljoen (20 m²)

50 miljoen (100 m²)

250 miljoen (500 m²)

500 miljoen (1000 m²)

 

Dosering algemeen advies: 

Zie bovenstaand! Voeg eventueel een uitvloeier (Yuccaflow) toe om de bestrijding succesvoller te maken.

 

Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 

 

Klik hier voor het bestellen van aaltjes tegen emelten.

 

Veenmollen

Veenmollen (Gryllotalpa gryllotalpa) zijn graafinsecten met sterk ontwikkelde voorpoten. Ze kunnen zowel vliegen als zwemmen en kunnen zo’n 3,5 tot 5 cm groot worden. Ze worden vaak aangetroffen in vochtige weilanden, veengronden en percelen die grenzen aan sloten. Ze graven gangen en bouwen nesten vlak onder het aardoppervlak, hierbij richten zij veel schade aan bij de wortels. Veenmollen leven van larven, zoals aardrupsen en emelten en van andere bodeminsecten. Dit menu wordt aangevuld met plantaardig materiaal waardoor uw planten en gazon worden aangetast.

 Bestrijden kan met parasitaire aaltjes, die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Deze zullen de veenmollen binnendringen en een bacterie afscheiden. Hierdoor wordt de veenmol ziek en gaat hij dood. Na zijn dood is de veenmol voedsel voor de aaltjes. Zo kan het aaltje haar levenscyclus voltooien.

  

De beste tijd om aaltjes uit te gieten is vanaf half mei tot augustus (minimale temperatuur 14 graden Celsius). Na het uitgieten is er een bestrijdende werking van 6 weken. Houd de bodem gedurende die tijd voldoende vochtig! 

 

Deze aaltjes zijn ongevaarlijk voor mens, dier, milieu en nuttige insecten.

 • Plaagbeheersing veenmollen
 • Bestrijdt effectief jonge veenmollen
 • Beperkt schade
 • Periode april - juni

Verpakkingen(en):

50 miljoen (100 m²)

 

Dosering algemeen advies:

Zie bovenstaand. Niet toepassen bij fel zonlicht en zorgen voor een voldoende vochtige bodem ook na het toepassen.

 

 

Natuurlijke vijanden kunnen door hun aard (levende organismen) niet worden teruggestuurd. 

 

Klik hier voor het bestellen van aaltjes tegen veenmollen.

 

 

Succes met het bestrijden van plagen met natuurlijke vijanden!

 

Team Tuinkenner