Home

Aanbiedingen

Bodemverbetering

Boeken

Dieren in de tuin

Meststoffen

Moestuin

Terrasreiniging

Tuinartikelen

Zaden

Ziekten en plagen bestrijding

Algemene voorwaarden

Let op, deze pagina is geopend in een nieuw venster. Je kunt deze pagina sluiten als je klaar bent.


Bezorgkosten en algemene voorwaarden.

Bezorging binnen Nederland is met PostNL, koeriersdienst WeService en een bodedienst afhankelijk van hetgeen er is besteld, echter de tarieven en bestelwijze zijn conform de door PostNL gehanteerde tarieven. Bezorging buiten Nederland wordt verzorgd door de koeriersdienst WeService, tarief is <  5 kg 10 Euro en > 5 kg 15 Euro. Het is ook mogelijk de bestelling in Werkendam op te halen, er dient dan wel een afspraak gemaakt te worden via mail of telefoon.


Algemene voorwaarden
Afspraken
Tuinkenner houdt zich aan de gemaakte afspraken. Heldere en duidelijke afspraken, neergelegd in deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden en hieronder nader uitgelegd. Door bij Tuinkenner uw bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met deze leverings- en betalingsvoorwaarden.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Tuinkenner afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten.

 

Bestelling en totstandkoming overeenkomst
U kunt bestellen op de manieren als beschreven op de pagina bestelinformatie van de Webwinkel. Een bestelling is niet geldig indien Tuinkenner uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen en te betalen komt een koop tot stand. U heeft veertien (14) werkdagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en Tuinkenner hiervan in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren*. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en bent u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de zichttermijn als hieronder beschreven. In individuele gevallen kan Tuinkenner besluiten om bestellingen te weigeren.

* Indien u de bestelling wilt retourneren kunt u op eigen kosten het artikel retour sturen. Als het product in goede staat retour is ontvangen zal Tuinkenner het aankoopbedrag retourneren.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt. Tuinkenner garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in door Tuinkenner uitgegeven mailings en op de Website niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende mailings of gedurende de op de Website aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen. Tuinkenner is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de Website. Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

Betaling
De betaling van de bestelling dient vooraf te worden verricht middels Ideal of achteraf binnen 30 dagen middels factuur. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Tuinkenner.  Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw betaling uw bestelling te leveren. Levende artikelen zoals aaltjes, regenwormen en lieveheersbeestjes uitgezonderd, deze artikelen leveren soms langere levertijden op, gemiddeld tussen de 2 en 5 werkdagen.  Verwachten wij een langere levertijd, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Garantie
Bestelt u een artikel bij Tuinkenner, dan heeft u recht op de wettelijke garantie alsmede de garantie die onze leveranciers op hun producten geven. Dit kan per merk/leverancier verschillend zijn. Tuinkenner volgt de wettelijke bepalingen omtrent het garantie geven op gekochte producten. Uw afschrijving dient tevens als aankoopbewijs.

 

Afleveringen
Heeft u een bestelling geplaatst voor het leveren van artikelen, dan zorgt Tuinkenner ervoor, dat het pakket bij u wordt thuisbezorgd op het door u opgegeven huisadres. Tuinkenner doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd op de website te realiseren. De door Tuinkenner aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Indien aflevering om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde. Voor het overige is Tuinkenner niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

 

Verzendkosten
U betaalt per bestelling eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de standaard verzendkosten en de verzendkosten voor extra zaken staan aangegeven op de pagina van de Webwinkel. Indien u gebruikt maakt van extra zaken, dan zal Tuinkenner  daarvoor een apart tarief in rekening brengen.

 

Zichttermijn/retourneren
U mag een afgeleverd artikel binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zonder reden aan Tuinkenner terugzenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van dat artikel: u heeft recht op teruggave door Tuinkenner van het bedrag van de aankoop (niet de bezorgkosten) dat u reeds aan Tuinkenner  heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde artikel. U kunt uw bestelling alleen retourneren indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt,en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wanneer u geleverde artikelen na afloop van de zichttermijn niet aan Tuinkenner heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief. Na de periode van veertien (14) werkdagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. De door Tuinkenner reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontbinding terugbetaald. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document. U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

 

• Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt;
• Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;
• Het artikel is niet meer compleet;
• Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
• Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Tuinkenner niet als een beschadigde verpakking beschouwd);
• Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard;
• Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden

 

Aansprakelijkheid
Tuinkenner is uitsluitend aansprakelijk voor de door u geleden schade indien deze schade aan Tuinkenner is toe te rekenen of indien deze krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen voor risico van Tuinkenner komt. Tuinkenner  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar mailings of op de Website. Tuinkenner is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door u van enig door Tuinkenner geleverd artikel. Indien Tuinkenner  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover u, is Tuinkenner aansprakelijk jegens u, voor vergoeding van de door u geleden schade. Tuinkenner is echter uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

• Schade, direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
• Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbend op de directe schade als hier bedoeld;
• Redelijke en aantoonbare kosten die u maakt ter voorkoming of beperking van directe schade als hier bedoeld.

 

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Bi-Webwinkels klantenbestand, Beatrixhaven 25, 4251 NK  Werkendam. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Bio-Webwinkels of aan derden ter beschikking gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling en niet aan derden verstrekt t.b.v. commerciële doeleinden.

 

Bio-Webwinkels verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Bio-Webwinkels, afdeling klantenservice Beatrixhaven 25, 4251 NK  Werkendam.

 

Niet tevreden?
Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neemt u dan binnen redelijke termijn contact met ons op door het sturen van een e-mail aan info@tuinkenner of info@dierkenner.nl of richt uw klacht schriftelijk aan Bio-Webwinkels, Beatrixhaven 25, 4251 NK  Werkendam, onder vermelding van uw naam en adres en woonplaats. Bio-Webwinkels zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Werkendam, juni 2012

Bio-Webwinkels
Vierlinghstraat 55
4251 LC  Werkendam

 

 

KVK -nummer 57733651.

 

BTW-nummer NL122131605B02

 

 

 


Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard u uw vraag per e-mail aan ons stellen via info@tuinkenner.nl